Jag är skådespelerska, retorikcoach, regissör och samtalsledare med en bred erfarenhet och stort engagemang

Hej